Termin nadsyłania streszczeń: 11 kwietnia 2018

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej: 15 kwietnia 2018